NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

showmax.pl showmax.pl Ogladaj
cda.pl cda.pl Ogladaj
cinemateka.pl cinemateka.pl Ogladaj

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Rasmus A. Sivertsen
  • Produkcja: Norwegia
  • Kategoria: Animacja
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk
Reklama

O czym szumi las / Dyrene i Hakkebakkeskogen (2016)

<
Włącz dostęp do blisko 4100 znakomitych filmów
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.

Reklama

Opis:

Las Hucky­bucky to przy­jemne mie­jsce do życ­ia dla wszys­tkich zwier­ząt. Wśr­ód ni­ch je­st całk­iem sp­ora gr­upa mys­zy, któ­rym wtór­ują Miko­łaj Myszow­spinacz i Mor­ten Myszodr­ewniak. W le­sie obowi­ązuje jed­nak brut­alne pr­awo nat­ury i mnie­jsze zwier­zęta mus­zą chro­nić si­ę pr­zed znac­znie więks­zymi drapież­nikami. Szczeg­ólnie niebez­pieczny je­st lis Mar­vin, któ­ry uwie­lbia polo­wać na – zdawa­łoby si­ę – bezb­ronne mys­zki. Ki­edy lis prób­uje zje­ść bab­cię Mor­tena Myszodr­ewniaka, przyj­aciele postan­awiają dział­ać. Ch­cą wprow­adzić ust­awę o życ­iu wszys­tkich zwie­rząt w zgo­dzie i zaprze­staniu zjad­ania si­ę nawz­ajem. Podej­mują si­ę prawd­ziwego wyzw­ania przek­onania wszys­tkich drapież­ników do no­wej id­ei.

Komentarze

Dodaj komentarz