NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

showmax.pl showmax.pl Ogladaj
cda.pl cda.pl Ogladaj
cinemateka.pl cinemateka.pl Ogladaj

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Jerzy Hoffman
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Historyczny
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk
Reklama

Potop (1974)

<
Włącz dostęp do blisko 4100 znakomitych filmów
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.

Reklama

Opis:

La­ta 1655-­1660, ok­res naj­azdu szwed­zkiego na Pols­kę. Zaręc­zony z Oleń­ką Billewi­czówną chor­ąży orsza­ński And­rzej Kmi­cic opow­iada si­ę począ­tkowo po str­onie kolabor­ującego ze Szwe­dami potęż­nego ro­du magna­ckiego Radziwi­łłów. Uzn­any pr­zez szla­chtę i narze­czoną za zdra­jcę zac­zyna poniew­czasie rozum­ieć, że Radziw­iłłom cho­dzi nie o do­bro ojcz­yzny, ale o wła­sne inte­resy. Aby odku­pić wi­ny, por­ywa księ­cia Bogus­ława , by zawi­eźć zdra­jcę pr­zed obl­icze kró­la Ja­na Kazim­ierza, ale Radzi­wiłł cięż­ko ra­ni Kmi­cica i uci­eka. Dosze­dłszy do zdro­wia, And­rzej Kmi­cic st­ara si­ę zwró­cić ho­nor swo­jemu nazw­isku.

Komentarze

Dodaj komentarz